Agroforestry-project van start in de Haarlemmermeer

De provincie Noord-Holland stelt in de Haarlemmermeer een eigen perceel beschikbaar voor een experiment met agroforestry. Bij agroforestry worden bomen en struiken gecombineerd met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op één perceel. De provincie is op zoek naar een pachter en organiseert op 6 april een informatieavond. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “In de Bossenstrategie hebben we met het Rijk en de provincies afgesproken dat er veel bomen bij moeten komen in Nederland. Noord-Holland is echter een provincie van de open landschappen. Daarom willen we bijvoorbeeld bomen planten bij nieuwe woonwijken en ook agroforestry mogelijk maken.” 

Agroforestry – het bewust toevoegen van bomen en struiken aan akkerbouw- of veeteelt-systemen – wordt steeds vaker genoemd als duurzame en innovatieve vorm van landbouw. De provincie Noord-Holland start een experiment om agroforestry uit te proberen en om ondernemers de kans te geven kennis te maken met het concept. Er wordt nog gezocht naar een pachter die op het perceel (24,5 hectare) met agroforestry aan de slag wil gaan.

Belangstellenden uit de regio Haarlemmermeer zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst op donderdag 6 april. Locatie: Protestantse Gemeente De Rank, Eugenie Previnaireweg 14, 2151 BE Nieuw Vennep. Aanvang: om 19.30 uur. Kijk op deze pagina voor meer informatie en een aanmeldformulier.

Bossenstrategie

In 2020 sprak Noord-Holland met de 11 andere provincies en het Rijk af dat er voor 2030, 37.000 hectare bos moet bijkomen in Nederland. Deze afspraak staat in de Bossenstrategie. Naast extra bomen in natuurgebieden, zet Noord-Holland in op meer bomen bij nieuwbouwwijken, op plekken tussen natuur- en landbouwgebieden en agroforestry.