AGRIPLACE ontvangt subsidie voor verduurzamen agrarische sector

AgriPlace, het internationale platform voor duurzaamheid en veiligheid in de voedingssector, heeft een subsidie van bijna vier ton toegezegd gekregen. Het REACT-EU fonds steunt het Nederlandse bedrijf met het verder digitaliseren van duurzaamheidsdata in agrarische ketens. Doelstellingen van het subsidieproject zijn het besparen van tijd en kosten, het vergroenen en het versterken van de positie van de agrarische sector. AgriPlace verzorgt de uitvoering samen met vijf innovatieve partners, te weten coöperatie The Greenery, overlegplatform AgroConnect, collectief Best Fresh Group, importeur Jaguar The Fresh Company en Vereniging ZLTO.

Een database en drie modules
Als onderdeel van het project worden een nieuwe database en drie modules ontwikkeld binnen het AgriPlace platform. Met een publieke database wordt de compliance informatie voor alle partijen in de keten op een veilige manier beschikbaar gemaakt. Boeren en bedrijven kunnen hier kosteloos gebruik van maken om informatie gemakkelijker te delen met afnemers. De nieuwe Sustainability Management module moet inzicht geven in de verbeterpunten voor de verduurzaming en risico’s op dat gebied verminderen. De Lab Analyse module automatiseert het verzamelen en controleren van residu analyses en de Digital Auditing module maakt certificering goedkoper en sneller door producenten en auditoren samen te laten werken op het platform.

Goed nieuws voor de agrarische sector
Nico Broersen, Account Manager bij AgriPlace, over de nieuwe ontwikkeling: “AgriPlace is opgericht met als doel de voedingssector met digitalisering te verduurzamen. Dit project is ons dan ook op het lijf geschreven. De investering stelt ons in staat om tijd- en kosten-besparingen te realiseren voor bedrijven in de agrarische sector, door het digitaliseren en automatiseren van alle compliance informatie in de keten. Daarnaast wordt het inzicht in de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid vergroot, zodat verbeterpunten snel aan het licht komen. We versterken de positie van de agrarische sector, zowel voor de export als voor de binnenlandse afzet. Importproducten en lokale producten moeten aan dezelfde hoge duurzaamheidseisen gaan voldoen en dat is goed nieuws!”

Over AgriPlace
AgriPlace is een wereldwijd platform dat inzage geeft in de groeiende hoeveelheid informatie over duurzaamheid en veiligheid in de voedingssector. Het maakt het behalen en delen van certificering eenvoudiger voor producenten en inkopers weten met een simpele check precies wat ze kopen. Het bedrijf is in 2018 opgericht om agrarische ketens te verduurzamen met behulp van digitalisering. Het innovatieve cloud platform maakt kwaliteitsbeheer en communicatie tussen alle partijen in de voedselketen gemakkelijker, veiliger en goedkoper. AgriPlace is ontwikkeld in samenwerking met auditoren, coöperaties, handelaren, retailers en toonaangevende norminstanties. Zie ook www.agriplace.com.