Agrarische regelingen: TAN-code verdwijnt

Vanaf 1 juli 2023 hoeft u geen TAN-codes meer te gebruiken om uw digitale aanvraag of melding te ondertekenen. Agrarische collectieven blijven de TAN-codes nog wel gebruiken voor de subsidie voor natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Verklaring en vinkje

Doet u vanaf 1 juli een digitale aanvraag of melding? U ziet dan aan het einde van het formulier een verklaring. Deze vervangt de TAN-code. In de verklaring staat dat u als aanvrager het formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Horen er voorwaarden bij een regeling? Dan staat in de verklaring dat u hiermee akkoord gaat. U ondertekent de verklaring door hierbij een vinkje te zetten.

Uw aanvraag sneller regelen

Door TAN-codes uit RVO’s digitale formulieren te halen, kunt u straks sneller iets bij RVO regelen. RVO relaties gebruiken nu eHerkenning en DigiD om digitaal hun identiteit te bevestigen. Deze inlogmiddelen hebben hetzelfde beveiligingsniveau als TAN-codes. En daardoor zijn TAN-codes niet meer nodig.

TAN-codes ANLb

Agrarische collectieven kunnen hun TAN-codes nog steeds bij RVO aanvragen.