Agrarische grondprijs in derde kwartaal 5,6% hoger

 
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 3e kwartaal van 2021 uitgekomen op 67.100 euro per ha, 5,6% hoger dan in het 2e kwartaal en 5,5% boven de gemiddelde grondprijs over heel 2020. De stijging van de gemiddelde grondprijs in het 3e kwartaal van 2021 komt vooral door de hogere prijs van bouwland. Deze nam met 8% toe tot 75.600 euro per ha, 5% boven de gemiddelde prijs over heel 2020. In het 3e kwartaal van 2021 is 5.500 ha landbouwgrond verhandeld, 700 ha (17%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,77%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.