Aanvragen beregenen met water uit de sloot wordt makkelijker

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) introduceert een nieuwe manier van aanvragen om te beregenen met water uit de sloot. Beregenaars, zoals akkerbouwers of telers, kunnen vanaf maandag 3 april hun aanvragen doen via de app Waterwerk of de website van het waterschap. Groot voordeel is dat een aanvraag 24/7 kan worden ingediend (ook buiten kantooruren). Hoort een aanvrager binnen twee werkdagen niets van het waterschap, dan staat het licht op groen en kan er water uit de sloot worden onttrokken voor beregening.

Voorheen was het nodig om één keer per jaar door te geven dat men van plan was te gaan beregenen, de zogeheten meldingsplicht. Daarna was het nodig een paar dagen voordat men daadwerkelijk water uit de sloot wilde halen contact op te nemen met het waterschap of dat überhaupt mogelijk was.

“Jaarlijks ontvingen wij ongeveer 800 telefoontjes van beregenaars”, zegt dagelijks bestuurslid Herman Odink. “Vooral tijdens droogte. Nu kunnen beregenaars de aanvraag doen via de app Waterwerk of via de website. We hopen hiermee een klantvriendelijke werkwijze aan te bieden.”

Als proef op de som testte WDODelta de nieuwe werkwijze bij diverse gebruikers. De reacties werden  zoveel mogelijk verwerkt in het verbeteren van de digitale aanvraag. Vanaf maandag 3 april ging deze nieuwe manier van werken officieel van start. Odink: “De aanvraag komt direct bij de desbetreffende peilbeheerder terecht. Hij/zij beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende water is of dat er voldoende water kan worden aangevoerd. De peilbeheerder belt de aanvrager alleen als beregenen niet kan. Anders kan de aanvrager na twee werkdagen water uit de sloot pompen voor beregening. De  bekende win-win-situatie voor beide partijen.”

Meer informatie op www.wdodelta.nl/beregenen