Aanpassing regels voor eigen monstername zaden voor toetsing ToBRFV

Neemt u zelf monsters voor toetsing ToBFRV en wordt de uitslag van het laboratoriumonderzoek gebruikt voor een officiële verklaring? Vanaf 1 januari 2022 kunt u er ook voor kiezen om uw bedrijf te laten autoriseren voor de module Bemonstering Onder Officieel Toezicht (BOOT).

Vanaf 1 januari 2022 kunt u de uitslag van het laboratoriumonderzoek alleen gebruiken als het monster is genomen onder één van de volgende voorwaarden:

  • Het monster is genomen door Naktuinbouw.
  • Uw bedrijf is NAL geautoriseerd.
  • Uw bedrijf is geautoriseerd voor de module Bemonstering Onder Officieel Toezicht (‘BOOT’) door Naktuinbouw.


Wat is de status van de module BOOT?

De module Bemonstering Onder Officieel Toezicht (BOOT) is gericht op ToBRFV. De normopzet van de module is in de afrondende fase. Als de norm BOOT klaar is, informeert Naktuinbouw u daar digitaal over of Naktuinbouw organiseert een informatiebijeenkomst.

De huidige situatie, waarin u zelf monsters neemt voor ToBRFV-onderzoek en waarbij u de uitslag wilt gebruiken voor een officiële verklaring, blijft nog enige tijd bestaan. Naktuinbouw evalueert de module BOOT in 2022. Onderdeel van deze evaluatie is het inzetten van de module voor alle andere monsters waarbij de uitslag voor officiële verklaringen mag worden gebruikt.

NVWA, Naktuinbouw en de naleving op de Plantgezondheidsverordening
De NVWA is (samen met Naktuinbouw) in Nederland de verantwoordelijke autoriteit voor het toezicht op naleving van de Plantgezondheidsverordening (Plant Health Regulation of PHR) en de ‘Official Control Regulation’ in de groentezaden. De NVWA is daarom betrokken bij het opstellen van de eisen voor deze Naktuinbouw-module BOOT. BOOT is dus een privaat systeem, maar met publiek toezicht.

NVWA en Naktuinbouw bepalen samen de frequentie en intensiteit van monitoring. Naktuinbouw houdt de NVWA op de hoogte van resultaten uit die monitoring.

Heeft u belangstelling om aan de module BOOT deel te nemen?
Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met manager Keuringen Dirk-Jan Beerepoot of manager Bedrijfserkenningen Adrie Molenaar.