Aanhoudende groei voor On the way to PlanetProof

SMK heeft de groeicijfers van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het keurmerk een onverminderde sterke groei doormaakt. Cijfers over de zuivelproducten volgen.

Het topkeurmerk1 heeft een integrale aanpak, waarbij er eisen worden gesteld aan verduurzaming op 8 thema’s. On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen. Het keurmerk is voor verschillende sectoren beschikbaar: akkerbouw, groenten en fruit, sierteelt, eieren, zuivel, bewerkte en verwerkte producten, en handel & retail. Daarnaast is het keurmerk zowel op nationaal als internationaal niveau actief.

Hectares On the way to PlanetProof
Het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof is in 2021 met 24% gestegen naar 54.190 hectare.

Hectares in het buitenland
Het totaal aantal hectares van buitenlandse keurmerkhouders voor teelt en handel groeide in 2021 naar 11.083 ha. Dat is een stijging van 80% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste toename in areaal vond plaats in Duitsland, gevolgd door Spanje.

Groei keurmerkhouders
Per 31 december 2021 zijn er 1.973 keurmerkhouders die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof plantaardige producten, waarvan 148 handelsbedrijven. Dit betekent een groei van 18% ten opzichte van 2020. Daarnaast zijn er nog 13 bedrijven gecertificeerd voor de bewerking/verwerking van plantaardige producten.

Aandeel On the way to PlanetProof in Nederlands aandeel AGF en sierteelt
Het On the way to PlanetProof areaal tafelaardappelen bedraagt 58% van het totale Nederlandse areaal, voor groenten en kruiden open teelt is dat 53% en voor fruit 38%. Voor alle sectoren is het aandeel gestegen, behalve voor bloembollen. Bekijk hier de cijfers van vorig jaar.

Ambitie
Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders aan de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord en de wereldwijde Sustainable Development Goals op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.

Meer informatie