Aandacht voor geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad in kader van de randvoorwaarden (Vlaanderen)

Landbouwers die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) steun ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. Volgens één van deze randvoorwaarden moeten landbouwers geldige analyseresultaten van het organisch koolstofgehalte (C) en zuurtegraad (pH) van een aantal percelen, bij controle kunnen voorleggen.

Sinds 2015 zijn het vereiste aantal en de geldigheidsduur van de analyseresultaten gewijzigd. Elke landbouwer moet per begonnen schijf van 5 hectare landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking) minstens één geldig analyseresultaat kunnen voorleggen. Het minimumaantal wordt aanvullend begrensd door het aantal percelen landbouwgrond (exclusief grasland of percelen met een permanente bedekking).
De analyses zijn ook enkel geldig wanneer ze uitgevoerd zijn door een erkend laboratorium. Elk analyseresultaat is vijf jaar geldig waarbij de dag van staalname als referentiedatum geldt. Dus op het moment van een eventuele controle zal de controleur enkel de analyseresultaten meetellen die nog geen vijf jaar oud zijn.

Bij recente randvoorwaardencontroles heeft het Departement Landbouw en Visserij vastgesteld dat sommige voorgelegde analysresultaten niet langer geldig zijn (want meer dan vijf jaar oud). Daarom roept het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers op om tijdig de geldigheidsduur van hun analyseresultaten C en pH na te kijken. Vraag, waar nodig, nieuwe staalnames aan.

Meer informatie over de randvoorwaarden vindt u terug in de brochure randvoorwaarden op www.lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/brochure_randvoorwaarden_2021.pdf. De lijst met erkende laboratoria vindt u terug op ‘Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra’ van de website van het beleidsdomein Omgeving onder ‘Erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming’.