FSC

Aanbevelingen van FSC om de nieuwe EU-regels voor ontbossingsvrije producten te verbeteren

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een verordening gepubliceerd om door de EU veroorzaakte ontbossing en bosdegradatie tot een minimum te beperken. FSC doet 10 aanbevelingen om de verordening te verbeteren.

Het EU-voorstel maakt deel uit van een breder actieplan om ontbossing en bosdegradatie aan te pakken, voor het eerst uiteengezet in de mededeling van de Commissie van 2019: ‘Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests.’

Met het nieuwe EU-initiatief beoogt de commissie producten van de EU-markt te weren die bijdragen aan wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De nieuwe regels zullen naar verwachting de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit verminderen. Dit is in lijn met de doelstellingen van de EU Green Deal.

Het voorstel is voorgelegd aan het EU-parlement en de Raad van Europa. Beide instellingen kunnen wijzigingen in de verordening aanbrengen.

 

10 suggesties FSC

Als lid van het EU-platform ‘Protecting and Restoring the World’s Forests’ en als belanghebbende doet FSC 10 suggesties om de EU-regels voor ontbossingsvrije producten te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uitbreiding van de lijst van producten waarop de verordening betrekking heeft naar alle houtproducten en rubber, en het verbreden van het toepassingsgebied van de verordening naar andere ecosystemen zoals savannahs en veengebieden. 

Kijk hier voor een overzicht van alle aanbevelingen.
Voor een uitwerkingen van de aanbevelingen zie de bijgaande PDF (in het Engels)

Hoe bereik ik FSC

Voor vragen kunt u contact opnemen met FSC’s EU Affairs Manager, Matteo Mascolo via: m.mascolo@fsc.org