3e Onttrekkingsverbod Oppervlaktewater

Bij deze de aankondiging dat vanaf vrijdag 30 juni 2023 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor onderstaande deelgebieden en waterlopen wordt ingesteld: (figuur 1, hierboven).

 • Gebied 7, Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf) – totaal verbod

 

Dit is een uitbreiding van de onderstaande reeds ingestelde verboden die op 9 en 16  juni 2023 waren ingesteld:

 • Gebied 2, ten noorden van het Wilhelminakanaal – grasland verbod
 • Gebied 3 – Dongevallei  – totaal verbod
 • Gebied 5 – Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij – totaal verbod
 • Gebied 6 – Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek – totaal verbod
 • Gebied 10 – Brandse vaart en zijbeken – totaal verbod
 • Gebied 11 – Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop– totaal verbod
 • Gebied 12 – Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf) – grasland verbod
 • Waterloop 12w – Molenbeek (waterloop zelf) – grasland verbod
 • gebied 15 – Bleekloop en Zoom – totaal verbod
 • Gebied 4 Stroomgebied van de Oude Leij – totaal verbod
 • Gebied 9 – Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart – totaal verbod
 • Gebied 13oost – De Wouwse gronden Oost – totaal verbod
 • Gebied 8 – Aa of Weerijs (excl. Aa of Weerijs zelf) – grasland
 • Waterloop 8W – Aa of Weerijs (Waterloop zelf) – grasland

 

Er is sprake van waterschaarste in meerdere deelgebieden in het watersysteem. Ondanks het natte voorjaar veroorzaken het ontbreken van neerslag in combinatie met de hoge verdamping lage afvoeren. In enkele beken in het stroomgebied van de boven-Mark is geconstateerd dat er geen of weinig debiet is. De weersverwachting voor de komende 15 dagen geven lichte neerslag aan, het neerslagtekort blijft lichtelijk stijgen. Op korte termijn wordt geen herstel van de debieten verwacht.