3D printen met bloemen en planten

Met reststromen van planten en bloemen zijn waardevolle producten te maken, zoals bloempapier of kleurstoffen. Dit blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’, dat vrijdag 17 september werd overhandigd aan Meindert Stolk (voorzitter Greenport West-Holland en gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en consorten.

Door het tijdelijk sluiten van de landsgrenzen na de corona-uitbraak in maart 2020 daalde de export van bloemen en planten significant. Een grote stroom kwalitatief goede planten en bloemen bleef hierdoor onverkocht achter op de kwekerijen. Greenport West-Holland en SIGN namen het initiatief om onderzoek te doen naar hoe deze reststromen alsnog van waarde gemaakt kunnen worden. Met als bijkomstigheid dat deze nieuwe inzichten ook toepasbaar zijn na de lockdown, hetgeen zou kunnen leiden tot kansen voor nieuwe verdienmodellen.

Papier uit reststromen sierteelt

In het onderzoek, uitgevoerd door laboratorium VARTA, zijn 20 sierteeltgewassen bestudeerd. De uitkomsten hebben geleid tot enkele nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier. Zo is het rapport dat afgelopen vrijdag in Honselersdijk is overhandigd op een papiersoort gedrukt dat voor 20% uit reststromen van verschillende bloemsoorten bestaat. Een consortium werkt momenteel aan het door ontwikkelen van dit product. Daarnaast zijn er gesprekken tussen Greenport West-Holland, VARTA en een aantal kwekers over de ontwikkeling van andere nieuwe producten. Er wordt geëxperimenteerd met voedselveilige kweek van bloemen, waardoor er meer mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling van bijproducten. Andere voorbeelden van productinnovaties zijn: het vergaren van kleurstoffen uit gerbera’s of celosia en het 3D-printen met bio-composieten van lelievezels. Tot slot start SIGN een vervolgonderzoek naar vezelopslag bij tuinbouwondernemingen.

Innovatieve tuinbouw

Meindert Stolk is positief over de uitkomsten van het onderzoek: “Hoewel uit nood geboren, levert dit onderzoek nu een prachtige bijdrage aan het doel dat we met elkaar hebben afgesproken: 100% circulair in 2050. Het heeft niet alleen concrete producten opgeleverd, maar het heeft ook gezorgd voor meer samenwerking, kennisdeling en andere experimenten. Het toont wederom aan hoe innovatief onze tuinbouw is.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en gemeente Westland. Greenport West-Holland is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en kennisinstellingen; samen zetten zij zich in voor een duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster. SIGN werkt aan strategische innovaties voor een vitale sector die bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Gewasinformatie uit dit onderzoek is te vinden op www.bioboost-platform.com(verwijst naar een andere website) onder documenten.