afromingsvrije lease

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Op 2 maart 2022 is er een wetswijziging voor de Meststoffenwet gepubliceerd. Hierin staat dat het voor melkveehouders mogelijk wordt om 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Deze verandering gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari dit jaar.

 

Waarom afromingsvrije lease

Met afromingsvrije lease kunt u zonder afroming maximaal 100 kilogram fosfaatrechten per kalenderjaar heen en terug leasen. Dit geeft u meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen. Bijvoorbeeld als u meer rechten nodig heeft, omdat uw melkproductie hoger is dan verwacht.

Eerdere overdracht intrekken of aanpassen

Heeft u dit jaar al een heen- en teruglease van fosfaatrechten gedaan? En had u deze achteraf liever afromingsvrij willen doen? Misschien kunt u uw overdracht nog intrekken. Of u geeft aan ons door dat u alsnog (een deel van) deze fosfaatrechten afromingsvrij wilt leasen. Hoe u dat doet leest u half april op Handel met fosfaatrechten melden.

Hoe werkt afromingsvrije lease

U mag 100 kilogram fosfaatrechten in één keer afromingsvrij van een bedrijf ontvangen. Of u mag het verdelen over meerdere bedrijven. Zolang het maar gaat om rechten die hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te maken van afromingsvrije lease, moet u in het formulier de teruglease tegelijk met de heenlease melden. Hoe u dat doet leest u half april op Handel met fosfaatrechten melden.