Open Dag Zoetwaterboeren: van ambitie naar praktijk

Een jaar na de start organiseerde project Zoetwaterboeren op donderdag 22 juni een open middag. Tijdens een afwisselend programma van lezingen, workshops en een veldexcursie maakten circa 90 bezoekers kennis met de eerste resultaten en toepassingen in de praktijk.

Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de dagelijkse praktijk van een werkend akkerbouwbedrijf. Behalve op technische en economische haalbaarheid worden deze oplossingen ook getoetst op effecten op het gewas, bodem, biodiversiteit en milieu. Voor dit project is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer.

Partner Gemeente Hollands Kroon maakte een videocompilatie van de dag. Met als doel om aan de inwoners te laten zien wat er gebeurt op het akkerbouwbedrijf in Anna Paulowna. Klaas Schenk benadrukt in de video het belang van samenwerking. “Je merkt dat nu je meer naar buiten treedt, dat mensen zich aan je verbinden waardoor alle projecten die al her en der gebeuren ook met elkaar verbonden worden. Dat je van elkaar leert en een kennisversneller krijgt. Dat is wel een beetje wat we voor ogen hadden.”