LTO Noord zoekt kandidaten jongerenadviesraad

LTO Noord start per oktober 2021 met een jongerenadviesraad. De organisatie vindt dat jonge boeren en tuinders een belangrijkere rol moeten krijgen. Met de oprichting van een jongerenadviesraad kunnen jongeren meedenken over vernieuwing, verjonging en hun mening geven over het beleid van de organisatie. Er is plaats voor 20 leden en kandidaten worden opgeroepen zich aan te melden.

‘Jonge ondernemers zijn voor ons onmisbaar. LTO Noord is toekomstgericht en de
jongeren van nu zijn de toekomst van later. Hun meningen en ervaringen zijn voor ons erg waardevol. De jongerenadviesraad is een logisch onderdeel van onze nieuwe ingeslagen weg’, aldus Anouk Veldscholten, Jongerenadviseur Algemeen Bestuur LTO Noord. De leden van de jongerenadviesraad bepalen de eigen agenda en kunnen thema’s agenderen die zij belangrijk vinden. Ook hebben zij de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bestuurders over beleidstukken van LTO Noord. Daarnaast kan de jongerenadviesraad tweemaal per jaar een activiteit organiseren voor een bredere groep jonge LTO Noord leden met hulp vanuit de werkorganisatie.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden om deel te nemen aan de jongerenadviesraad. Zo moeten de leden zelf ondernemer of (potentiële) bedrijfsopvolger zijn bij een agrarisch bedrijf en jonger zijn dan 35 jaar. Ook moeten zij de tijd hebben om minimaal 5-6 bijeenkomsten per jaar bij te wonen, bestuurders te adviseren op dossiers, activiteiten te organiseren en actief te netwerken en signalen op te sporen die relevant zijn voor de volgende generatie binnen en buiten LTO Noord. De bijeenkomsten van de jongerenadviesraad in 2021/2022 staan gepland op: 25 oktober 2021, 13 december 2022, 7 februari 2022, 4 april 2022, 6 juni 2022.

Aanmelden
‘Met hun kennis, visie en ervaring, als nieuwe generatie, kunnen jongeren bijdragen aan de verjonging en vernieuwing van LTO Noord en een gezonde toekomst voor de agrarische sector, voor ons allemaal. Daarom roep ik jonge ondernemers op: meld je aan!’, aldus Anouk Veldscholten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden door een motivatie plus naam, leeftijd, plaats en sector vóór 1 oktober te mailen naar a.veldscholten@ltonoord.nl.