INVITE: Innovaties kwekersrechtonderzoek in de EU

INVITE is een vijfjarig Europees project. Het project startte in 2020 en richt zich op innovaties rond rassenonderzoek om de efficiëntie van de beoordeling te verbeteren. Het gaat om de weerbaarheid van nieuwe rassen tegen stress. Zowel om ziekten en plagen als om stress door omstandigheden zoals hitte en droogte. De nadruk ligt op ontwikkeling van nieuwe meet- en analysemethoden met sensoren, modellen en kunstmatige intelligentie. Naktuinbouw levert een aandeel in beeldanalyse, DNA en de ontsluiting van data.

INVITE: Innovaties kwekersrechtonderzoek in de EU

INVITE is een vijfjarig Europees project. Het project startte in 2020 en richt zich op innovaties rond rassenonderzoek om de efficiëntie van de beoordeling te verbeteren. Het gaat om de weerbaarheid van nieuwe rassen tegen stress. Zowel om ziekten en plagen als om stress door omstandigheden zoals hitte en droogte. De nadruk ligt op ontwikkeling van nieuwe meet- en analysemethoden met sensoren, modellen en kunstmatige intelligentie. Naktuinbouw levert een aandeel in beeldanalyse, DNA en de ontsluiting van data.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van INVITE om op de hoogte te blijven.

Doel INVITE

INVITE staat voor INnovations in plant VarIety Testing in Europe. Het is de bedoeling met INVITE nieuwe innovaties toe te passen bij het kwekersrecht en het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek (CGO). Bij de introductie van nieuwe rassen hebben die vaak nieuwe eigenschappen zoals beter bestand zijn tegen biotische en abiotische omstandigheden of dat ze zich beter aanpassen aan duurzame productieomstandigheden. Een groot deel van het budget gaat naar CGO-onderzoek bij landbouwrassen, omdat de impact daar groot is. Inzicht geven voor de eindgebruiker om zo goed mogelijk te weten wat een bepaald landbouwras oplevert binnen de eigen (klimaat)omstandigheden. Dit levert veel op met grote oppervlakten.

Waarom werkt Naktuinbouw mee?

We vinden het belangrijk dat er op een zo betrouwbaar en efficiënt mogelijke manier DUS- en CGO-onderzoek wordt uitgevoerd. Dit project levert daar een bijdrage aan. Naktuinbouw focust op voorbeeldgewassen die in de Nederlandse situatie van belang zijn, met name aardappel, Engels raaigras, tarwe en tomaat. Daarnaast wordt dataverwerking en datadeling steeds belangrijker.

Workpackages

In het project zijn negen zogenaamde workpackages oftewel werkpakketten benoemd. Naktuinbouw heeft onder andere een aandeel in het structureren van de data uit de verschillende pakketten. De andere thema’s waar wij aan meewerken zijn het gebruik en implementatie van DNA-databases en beeldanalyse oftewel fenotypering. Over het werkpakket beeldanalyse met visiontechnieken leest u meer in dit artikel.

Samenwerking

The Project ‘Innovations in plant VarIety Testing in Europe’ (INVITE) wordt gefinancierd door de EU met een budget van € 7 miljoen. In totaal bestaat INVITE uit 29 partners, waaronder 14 onderzoeksinstellingen (waaronder de WUR), 10 onderzoeksbureaus (waaronder Naktuinbouw), registratieorganisaties en vier branchepartners.