Vlaamse oppervlakte voor biolandbouw verder gegroeid tot bijna 10.000 hectare

Net als in voorgaande jaren vertoonde de biologische sector in Vlaanderen een gunstige evolutie. Het aantal biolandbouwers steeg met 5% en het bioareaal nam zelfs toe met 8%. Ook verderop in de keten kiezen steeds meer bedrijven, al dan niet gedeeltelijk, voor bio. 9 op de 10 Vlamingen kiest geregeld voor bioproducten, wat ertoe leidde dat de biobestedingen in Vlaanderen tot bijna 400 miljoen euro steeg. Dat blijkt uit het biorapport 2021 van het Departement Landbouw en Visserij dat minister Brouns vandaag heeft voorgesteld in Diksmuide

‘Net zoals de voorbije jaren, zagen we ook in 2021 terug een groeiend aandeel biolandbouw in Vlaanderen,’ zegt minister van Landbouw Jo Brouns. ‘Niet enkel het aanbod, maar ook de vraag blijft stijgen. Dat is een belangrijke evolutie die de nodige ondersteuning biedt aan onze boeren om de overstap te wagen.’

Het Biorapport 2021, dat de staat van de biolandbouw in Vlaanderen in kaart brengt, schetst een positief beeld over de evolutie van de sector. Zo telde Vlaanderen in 2021 ondertussen 621 biologische landbouwbedrijven, wat goed is voor een stijging van 5% tegenover het jaar ervoor. Dat brengt het totale landbouwareaal – oftewel de oppervlakte waar aan biolandbouw wordt gedaan – op 9.823 hectare. Dit is een stijging van 8% tegenover 2020. Limburg is de provincie met het hoogste aandeel bio in haar landbouwareaal.

Daarnaast waren er in 2021 ook 1.417 andere bedrijven actief in de biologische waardeketen als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur of exporteur. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2020.

Ook de vraag naar biologische producten in Vlaamse huishoudens blijft stijgen. Het marktaandeel van bioproducten nam toe van 2,2% tot 2,4%, wat betekent dat de Vlaming gemiddeld 63 euro aan bioproducten besteedt. Het marktaandeel specifiek voor voeding kende een groei van 2,8% naar 3,4%. 9 op de 10 Vlaamse gezinnen kochten in 2021 al eens biologische verse voeding. Het gaat voornamelijk om de aankoop van biogroenten, gevolgd door biofruit en -zuivel.

Minister Brouns is tevreden met deze cijfers, maar wil de opmars van biologische landbouwproducten blijvend ondersteunen. ‘Vanuit de overheid willen we onze landbouwers ten volle ondersteunen om de opportuniteiten te ontdekken die bio te bieden heeft. Zowel financiële stimulansen, specifiek onderzoek en kennisdeling als keten-ontwikkeling zijn hiervoor belangrijk.’ 

De overheidssteun voor de biosector is in 2021 dan ook met 24% gestegen, naar een totaal van 5,98 miljoen euro. Ongeveer de helft hiervan ging naar de stimulering van de biolandbouw, gevolgd door uitgaven voor onderzoek. Naast de middelen specifiek voor de biosector kunnen biolandbouwers ook een beroep doen op steun via de algemene landbouwmiddelen.

Tijdens de voorstelling van het biorapport hebben de landbouworganisaties ABS, BioForum en Boerenbond ook hun gezamenlijke visie op het volgende strategisch plan bio gepresenteerd. Dit past in de Vlaamse ambitie om bij te dragen aan de Europese Farm to Fork strategie en het EU bio-actieplan.

Minister Brouns: ”Ik ben tevreden te zien dat de gehele biosector zich verenigd heeft om samen dit ambitieuze voorstel te brengen. Dat toont opnieuw hoe sterk er wordt samengewerkt in de sector. De komende maanden gaan we, samen met de sector, aan de slag om het nieuwe strategische plan verder vorm te geven.”